Record details

Title
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2007, -
Pages
    s. 104-109
Year
    2008
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN sv. 2007: 978-80-7075-708-6
    Překlad názvu: Malacostratigraphy of Pleistocene slope sediments at Dolní Věstonice (Protected Landscape Area/Biosphere Reserve Pálava)
    Rozsah: 6 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    landsliedes
    loess series
    molluscan successions
    Pleistocene
    slope sediments
Keyword
    CHKO/BSR
    Dolních
    Malakostratigrafie
    Pálava
    Pleistocenních
    Svahovin
    Věstonic
Abstract (in czech)
   Kernými sesuvy mocných sprašových sedimentů v okolí Dolních Věstonic došlo ke vzniku několika podmáčených stanovišť s osobitou měkkýší faunou pozdního pleistocénu.
Abstract (in english)
   Landslides in Dolní Věstonice area caused the formation of several lakelets and marshes where abundant Late Glacial molluscs asemblages were found and analysed from the paleoecological point of view.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012