Record details

Title
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 9
Pages
    s. 274-276
Year
    1998
Notes
    Rozsah: 3 s.
Subject category
    Bílé Karpaty Mts.
    molluscs
    zoology
Keyword
    Bílých
    Charakteristika
    Karpat
    Malakozoologická
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012