Record details

Title
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
Statement of responsibility
    Jan Šrámek
Other titles
    Maletín and Mladějov sandstones of the Holy Trinity Column in Olomouc (Moravia)
Author
    Šrámek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Pages
    s. 158-161, Příl. XII
Year
    2004
Notes
    2 fot. v Příl. XII
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Classfication no.
    553.5/.8
Conspectus category
    553
Subject group
    chemismus hornin
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    kámen dekorační
    kámen stavební
    lom
    ložiska nerud
    ložisko pískovce
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    pískovce
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČR-Morava
    Maletín (Šumperk, Mohelnice)
    Mladějov na Moravě (Svitavy, Moravská Třebová)
    Olomouc
Keyword
    14-43
    24-22
    Čestném
    Maletínské
    Mladějovské
    Mohelnice
    Nejsvětější
    Olomouc
    Olomouci
    Pískovce
    Sloupu
    Trojice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012