Record details

Title
    Malformed agnostids from the Middle Cambrian Jince Formation of the Příbram-Jince Basin, Czech Republic
Other titles
    Malformovaní agnostidi ze střednokambrického jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve, Česká republika
Author
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Szabad, Michal
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 1
Pages
    6
Year
    2009
Thesaurus term
    Malformed agnostids, Middle Cambrian, Barrandian area
Keyword
    Agnostids
    Basin
    Cambrian
    Czech
    Formation
    Jince
    Malformed
    Middle
    Příbram-Jince
    Republic
Abstract (in czech)
   Dva kusy agnostidních trilobitů z kambria oblasti Barrandienu nesou různé typy malformace exoskeletonu. Drobný patologický exoskeleton druhu Hypagnostus parvifrons (Linnarsson, 1869) má asametricky vyvinutou axis na pygidiu, zatímco zadní pygidiální hrana u většího Phalagnostus prantli Šnajdr, 1957, má nepravidelný obrys.
Abstract (in english)
   Two agnostids from Cambrian of the Barrandian area bear different types of skeletal malformations. The tiny pathological exoskeleton of Hypagnostus parvifrons (Linnarsson, 1869) has asymmetrically developed pygidial axis, while the posterior pygidial rim in the larger Phalagnostus prantli Šnajdr, 1957 has an irregular outline
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014