Record details

Title
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
Other titles
    The manganese-rich coatings on the walls of the Císařská Cave (Moravian Karst)
Author
    Faimon, Jiří
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geol. výzk. Mor. Slez.
Vol./nr.
    Roč. VII, č. 1
Pages
    3
Year
    2000
Thesaurus term
    dissolution
    Eh-pH diagram
    limestone
    manganese oxy-hydroxide
    precipitation
Keyword
    Bohaté
    Císařské
    Jeskyně
    Kras
    Manganem
    Moravský
    Povlaky
    Stěnách
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012