Record details

Title
    Manganová ruda v Jihoafrické republice (JAR)
Statement of responsibility
    Jan Svoboda
Other titles
    Manganese ore in the Republic of South Africa
Author
    Svoboda, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 5/6
Pages
    s. 95-99
Year
    1991
Notes
    1 obr., 3 tab., 12 diag.
Subject group
    ceny
    export
    produkty
    rudy Mn
    studie surovinová
Geographical name
    Jihoafrická republika
Keyword
    JAR
    Jihoafrické
    Manganová
    Republice
    Ruda
Abstract (in czech)
   Článek pojednává o ložiskách, zásobách, těžbě, zpracování a spotřebě manganové rudy v Jihoafrické republice. V současné době JAR vlastní největší množství ověřených zásob Mn-rud na světě (81,5), na světové těžbě Mn-rud se podílí 15, na výrobě ferromanganu 10 a kovového manganu 50. V současné době je vysoká poptávka po kvalitě, udržují se vysoké ceny Mn-rudy a ferromanganu. Perspektiva spotřeby Mn je příznivá
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012