Record details

Title
    Manifestation of crustal dynamics and kinematics in the western part of the Ohře/Eger Rift, Czech Republic
Statement of responsibility
    J. Mrlina, M. Seidl & L. Skalsky
Other titles
    GeoErlangen 2005, System Earth - Biosphere Coupling, Regional Geology of Central Europe, September 24-29, 2005, Erlangen, Germany, International Conference and Annual Meeting, Program and Abstracts (Variant.)
Author
    Mrlina, Jan
    Seidl, Miroslav
    Skalský, Lumír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften
Vol./nr.
    No. 39
Pages
    p. 275
Year
    2005
Notes
    Zkr. název ser.: Schr.-Reihe Dtsch. Gesell. Geowiss.
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    chebská pánev
    Český masiv
    degazace
    geodézie
    hladina podzemní vody
    kůra zemská
    měření gravimetrické
    monitoring
    oxid uhličitý
    posun
    procesy geodynamické
    seizmicita
    slapy
    zóna riftová
Geographical name
    Cheb (Česko)
    Čechy (Česko)
    Domažlice (Česko)
    Nový Kostel (Cheb, Cheb)
Keyword
    Crustal
    Czech
    Dynamics
    Kinematics
    Manifestation
    Ohře/Eger
    Republic
    Rift
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012