Record details

Title
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
Statement of responsibility
    Pavel Mentlík
Author
    Mentlík, Pavel, 1971-
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
Pages
    s. 155-164
Notes
    4 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    551.4
    912
Conspectus category
    55
    912
Subject group
    glaciální modelace
    jezero ledovcové
    kar
    krystalinikum
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    mapa geomorfologická
    moldanubikum Šumavy
    paleoklimatologie
    pohoří
    povodí
    sedimentace glaciální
    zalednění
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    ČR-Čechy
    Prášily (Klatovy, Sušice)
Keyword
    Forem
    Georeliéfu
    Glaciálních
    Jezera
    Mapování
    Okolí
    Prášilského
    Šumavě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012