Record details

Title
    Mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrchů
Author
    Klimeš, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis
Vol./nr.
    -, č. 13
Pages
    s. 67-72
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/05/2770, GA ČR
    Překlad názvu: Mapping of slope deformations in the east part of the Vsetínské vrchy
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    geomorphology
    landslide mapping
Keyword
    části
    Deformací
    Mapování
    Svahových
    Vrchů
    Vsetínských
    Východní
Abstract (in czech)
   Článek popisuje použité metody a získané výsledky během geomorfologického mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrchů.
Abstract (in english)
   Article describes methods and results of geomorphological mapping of landslide in the east part of the Vsetínské vrchy.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012