Record details

Title
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
Statement of responsibility
    Jan Bůžek
Other titles
    Mapping in the surroundings of the water reservoir Bystřička and monitoring of slope failures in Vsetín District
Author
    Bůžek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Pages
    s. 115
Year
    2001
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    mapa inženýrskogeologická
    nádrž vodní
    sesuv
    stabilita svahu
Geographical name
    Bystřička (Vsetín)
    ČR-Morava
Keyword
    25-23
    Bystřička
    Deformací
    Mapování
    Monitorování
    Nádrže
    Okolí
    Okrese
    Radhoštěm
    Rožnov
    Svahových
    Vodní
    Vsetín
Abstract (in english)
   Mapping and research of landslides occurred immediately after extremly high precipitation of July 1997. Slope failure susceptibility maps were prepared as a final result
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012