Record details

Title
    Mapové dílo Carta Geologica (1806) S. Staszica
Other titles
    The Map Serie Carta Geologica (1806) of S. Staszice
Author
    Čejchanová, Alena
    Kozák, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie
Pages
    10
Notes
    Akce: 2009/09/09 ; Slovenský národný archív
Thesaurus term
    mapa geologická, historie geologie, biografie, mapování
Keyword
    1806
    Carta
    Dílo
    Geologica
    Mapové
    Staszica
Abstract (in czech)
   Mapa S. Staszice datována rokem 1806 je svým charakterem, grafickým provedením a obsahem mimořádná. Za zmínku stojí především rozsah mapovaného území, kartografické zobrazení, geologická interpretace a doplňující přílohy. Mapovaná plocha všech čtyř mapových listů činí zhruba 1 milion km2. Z kartografického hlediska je zajímavá kombinace kopečkové metody a současně zobrazení výškových parametrů krajiny. Z geologického pohledu je dílo zajímavé použitím jednak obsáhlé číselné legendy a jednak samostatnou legendou, která člení a interpretuje území, na základě představ tehdejší neptunistické teorii o vývoji Země. Součástí toho souboru je i grafická příloha s geologickými řezy a doplňující text. Hlavním cílem a záměrem autorů tohoto příspěvku je informovat o tomto významném díle především odbornou veřejnost.
Abstract (in english)
   The Map Serie Carta Geologica (1806) of S. Staszice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014