Record details

Title
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
Other titles
    Margarite and secondary corundum in andalusite pegmatite near Benešov nad Černou: implications for paragenetic position of corundum in andalusite pegmatites of the Moldanubian Zone
Author
    Vrána, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 1
Pages
    3
Year
    2000
Thesaurus term
    andalusite pegmatite, margarite, secondary corundum, chemical composition, Moldanubian Zone
Keyword
    Andalusitovém
    Andalusitových
    Benešova
    Černou
    Důsledky
    Interpretaci
    Korund
    Korundu
    Margarit
    Moldanubika
    Pegmatitech
    Pegmatitu
    Sekundární
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Pegmatit složený dominantně z andalusitu, albitu a šachovnicového albitu po K-živci obsahuje andalusit z části přeměněný na agregáty muskovitu a korundu do 5 mm. Plochy styku albitu a andalusitu jsou lemované v mikroskopickém měřítku zónou margaritu na styku s andalusitem a zónou muskovitu podél albitu. Granát bohatý spessartinovou složkou a ilmenit jsou akcesorické.
Abstract (in english)
   Margarite and secondary corundum in andalusite pegmatite near Benešov nad Černou: implications for paragenetic position of corundum in andalusite pegmatites of the Moldanubian Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014