Record details

Title
    Marginal facies of the Bohemian Upper Cretaceous (Palynological study)
Statement of responsibility
    Blanka Pacltová
Author
    Pacltová, Blanka
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Proceedings of the symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary"
Pages
    s. 47-53
Notes
    1 pl.
Subject group
    česká křídová pánev
    jihočeské pánve
    křída-svrchní
    palynologie
Keyword
    Bohemian
    Cretaceous
    Facies
    Marginal
    Palynological
    Study
    Upper
Abstract (in czech)
   Revize staršího a zpracování nového palynologického materiálu ukázalo, že okrajové facie svrchního cenomanu, turonu, coniaku a santonu jsou charakteristické pylovými spektry, indikujícími oscilace mořské břežní linie v závislosti na eustatických pohybech a klimatických změnách během svrchní křídy. Pylová spektra spodních jílovců perucko-korycanského souvrství a celého profilu jihočeské svrchní křídy jsou závislá na cyklické sedimentaci
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012