Record details

Title
    Mariánské Lázně eclogites: comparison and contrasts with high-pressure rocks of neighbouring units
Statement of responsibility
    P.J. O'brien
Author
    O'Brien Bayreuth, P. J.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts)
Pages
    s. 29
Notes
    2 bibl.
Subject group
    Český masiv
    eklogit
    tepelské krystalinikum
    tlak
Subject category
    mariánskolázeňský bazický komplex
    ofiolity
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Mariánské Lázně
    Tisová
Keyword
    Comparison
    Contrasts
    Eclogites
    High-pressure
    Lázně
    Mariánské
    Neighbouring
    Rocks
    Units
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012