Record details

Title
    Marine Miocene deposits near Nowy Targ, Magura Nappe, Flysch Carpathians (South Poland)
Statement of responsibility
    Marek Cieszkowski
Author
    Cieszkowski, Marek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 6
Pages
    s. 339-346
Year
    1992
Notes
    5 obr.,2 fot.,35 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    biostratigrafie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    litologie
    magurská skupina
    mikropaleontologie
    miocén
    paleogeografie
    sedimenty mořské
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Nowy Targ
    Polsko
Keyword
    Carpathians
    Deposits
    Flysch
    Magura
    Marine
    Miocene
    Nappe
    Near
    Nowy
    Poland
    South
    Targ
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012