Record details

Title
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
Statement of responsibility
    Janka Hradilová
Other titles
    Marker - a rapid climate change
Author
    Hradilová, Janka
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 117-120
Year
    1997
Notes
    2 fot., 2 tab., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    glaciály
    granulometrie
    kvartér Českého masivu
    paleoklimatologie
    pleistocén
    prach
    prvky stopové
    sedimentace eolická
    spraš
Geographical name
    Česká republika
    Dolní Věstonice (Břeclav)
    Lechovice (Znojmo)
    Praha-Sedlec
Keyword
    12-24
    34-11
    34-12
    Klimatická
    Marker
    Náhlá
    Pohořelice
    Praha
    Změna
    Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012