Record details

Title
    Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
Author
    Blaheta, Radim
    Kohut, Roman
    Šňupárek, Richard
Conference
    Podzemní stavby (18.11.2003-20.11.2003 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Pages
    s. 67-72
Notes
    Projekt: GA105/02/0492, GA ČR
    Překlad názvu: Mathematical modelling of processes in surroundings of underground radioactive waste repository
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    mathematical modelling
    radioactive waste repository
Keyword
    Matematické
    Modelování
    Odpadů
    Okolí
    Podzemního
    Procesů
    Radioaktivních
    Uložiště
Abstract (in czech)
   Řešení stability a bezpečnosti podzemních uložišť použitého nukleárního paliva vyžaduje užití matematického modelování teplotních, hydrologických a mechanických procesů v horninovém masivu. Příspěvek je věnován metodám matematického modelování a popisuje některé modelové případy, které odpovídají geologickým podmínkám uložišť a mohou být použity pro testování numerických metod a odpovídajícího softwaru.
Abstract (in english)
   The solution of stability and safety of underground repositories of the spent nuclear fuel requires to use mathematical modelling of coupled thermal, hydrogeological and mechanical processes in rock mass. The contribution deals with methods of mathematical modelling and describes some examples of model problems, which are relevant for the assessment of geological repositories and can be used for testing of numerical methods and the corresponding software.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012