Record details

Title
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
Statement of responsibility
    Karel Kloss
Other titles
    Mathematical simulation of closing slopes stability in giant coal quarries
Author
    Kloss, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 5
Pages
    s. 206-210
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí
Subject group
    mechanika hornin
    model matematický
    podkrušnohorské pánve
    stabilní výpočty
    těžba pevných paliv
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Severočeský hnědouhelný revír
Keyword
    Matematické
    Modelování
    Stability
    Svahů
    Uhelných
    Velkolomů
    Závěrných
Abstract (in czech)
   Při řešení rozsáhlých geotechnických úloh se ve Stavební geologii uplatňují komplexní metody průzkumu, vyhodnocování a interpretace výsledků. Pro analýzu stabilitních problémů závěrných svahů velkolomů se využívá kombinace metody konečných prvků (MKP), metody mezní rovnováhy sil (MMRS) a monitorinku. Výsledky řešení úloh MKP poskytují informace o stavu napjatosti a přetvoření modelovaného území, o stupních bezpečnosti a zónách porušení. Výsledky lze použít jako podklad pro aplikaci MMRS a návrh účinného systému monitorinku. Poznatky všech způsobů stabilitních řešení se dají použít k vypracování tzv. varovných stavů.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012