Record details

Title
    Matematické modelování ve výzkumu porušení materiálů horninového typu
Author
    Sochor, Tomáš
Conference
    Inženýrská mechanika'95 (33. : 15.05.1995-18.05.1995 : Svratka, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Inženýrská mechanika 95. 2
Pages
    s. 475-480
Notes
    Projekt: GA106/93/2338, GA ČR
Keyword
    Horninového
    Matematické
    Materiálů
    Modelování
    Porušení
    Typu
    Výzkumu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012