Record details

Title
    Matematický model třírozměrné deformace horninového masívu. 1.díl
Statement of responsibility
    Jarmila Doležalová
Other titles
    Mathematical model of three-dimensional strain in rock massif. Part I: Derivation of the number of preexisting fault systems
    Odvození počtu preexistujících poruchových systémů (Variant.)
Author
    Doležalová, Jarmila
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 325-338
Year
    1989
Notes
    5 obr., 7 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    drobná tektonika
    mikrotektonika
    model matematický
Subject category
    deformace třírozměrná
    horninový masív
Keyword
    1.díl
    Deformace
    Horninového
    Masívu
    Matematický
    Model
    Třírozměrné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012