Record details

Title
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
Statement of responsibility
    Petr Bartoš
Author
    Bartoš, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 40-47
Year
    1997
Notes
    1 diagr., 5 tab.
    Anglické, německé a ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza statistická
    analýza tvarová
    konkrece
    terciér
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Analýza
    Délek
    Kolmých
    Konkrecí
    Lomu
    Matematicko-statistická
    Os
    Sulfidických
    Tří
    Vršany
    Vzájemně
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012