Record details

Title
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
Statement of responsibility
    Dalibor Matýsek
Other titles
    Mathematical and statistical model of a system sorting rocks from teschenite association as a basis for considerations concerning their chemism and formation
Author
    Matýsek, Dalibor, 1960-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 285-300
Year
    1989
Notes
    4 tab., 8 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    Al (hliník - 13)
    analýza hornin
    asociace
    chemické vlastnosti
    hlubinné horniny
    horniny hlubinné
    minerály
    model matematický
    P (fosfor - 15)
    Ti (titan - 22)
Subject category
    těšínit
Keyword
    Asociace
    Chemismu
    Hornin
    Jeko
    Matematicko-statistický
    Model
    Podklad
    Systémového
    Těšínitové
    Třídění
    úvahy
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012