Record details

Title
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
Statement of responsibility
    Jiří Otava, Petr Sulovský
Other titles
    Material comparison of the Mohelnice Formation (the Mírov development of Palaeozoic) and the Moravian-Silesian Culm
Author
    Otava, Jiří, 1950-
    Sulovský, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 76-78
Year
    1997
Notes
    5 obr., 9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    devon
    granáty
    karbon-spodní
    konglomerát
    litostratigrafie
    moravskoslezský devon a spodní karbon
    těžké minerály
Geographical name
    Boskovice (Blansko)
    ČR-Morava
    Jevíčko (Svitavy)
    Slavoňov (Šumperk)
    Vrážné (Svitavy)
Keyword
    14-34
    24-14
    24-21
    24-23
    Boskovice
    Jevíčko
    Kulmu
    Materiálové
    Mírovského
    Mohelnice
    Mohelnického
    Moravskoslezského
    Paleozoika
    Protivanov
    Souvrství
    Srovnání
    Vývoje
Abstract (in english)
   The comparison of translucent heavy mineral assemblages and of detrial garnet assemblages in psammites of the Mohelnice Formation and the Moravian-Silesian Culm (Lower Carboniferous) reflects distinct material difference between the both units. Different age, provenance of clastic material and different geotectonic conditions are considered. That is why we do not recommend further use of the term Culm for the Mohelnice Formation as it is not Culm neither stratigraphically, not sedimentologically. Mohelnice Formation is probably a unit of different geotectonic origin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012