Record details

Title
    Materiály původního výplňového zdiva Karlova mostu a jejich skladba
Author
    Novotná, M.
    Přikryl, R.
    Šťastná, A.
    Weishauptová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Průzkumy památek
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    s. 107-123
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA205/08/0676, GA ČR
    Překlad názvu: Materials of original filling masonry of Charles bridge and their composition
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    VZ též MSM0021620855
Subject category
    Charles bridge
    materials
    original masonry
Keyword
    Karlova
    Materiály
    Mostu
    Původního
    Skladba
    Výplňového
    Zdiva
Abstract (in czech)
   Na základě detailní identifikace materiálů původního výplňového zdiva Karlova mostu a jejich skladby bylo zjištěno, že fyzikální vlastnosti zdiva odpovídají moderním tzv.lehkým konstrukčním betonům.
Abstract (in english)
   Based on the detailed identification of the materials of original filling masonry of Charles Bridge and their composition it was found that physical properties of the masonry correspond to the lightweight constructional concretes.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012