Record details

Title
    Materiály pro most
Other titles
    Materials for the Bridge
Author
    Přikryl, Richard
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2010
Source title - monograph
    Karlův most
Thesaurus term
    binders
    hydraulic lime
    natural stone
    resources
    sandstone
    weathering
Keyword
    Materiály
    Most
Abstract (in czech)
   Shrnutí aktuálních poznatků o stavebních materiálech Karlova mostu. Zdroje přírodního kamene lícního zdiva. Materiály výplňového zdiva včetně hydraulických vápenných pojiv.
Abstract (in english)
   Summary of current knowledge on building materials of Charles Bridge. Sources of natural stone in facing masonry. Materials of fill masonry including hydraulic lime binders.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012