Record details

Title
    Mathematical Modelling: 25 years of the research at the Institute of Geonics AS CR
Author
    Blaheta, Radim
Conference
    Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Chalenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies & Numerical Linear Algebra (22.01.2007-26.01.2007 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Chalenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra
Pages
    s. 11-16
Notes
    Projekt: 1ET400300415, GA AV ČR
    Překlad názvu: Matematické modelování: 25 let výzkumu na Ústavu geoniky AV ČR
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mathematical modelling
    numerical analysis
Keyword
    25
    CR
    Geonics
    Institute
    Mathematical
    Modelling
    Research
    Years
Abstract (in czech)
   V článku jsou popsány některé důležité výsledky v matematickém modelování na ústavu. Například počítačové programování, vývoj software, modelování a aplikace v hornictví, ukládání jaderného odpadu atd.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012