Record details

Title
    Maticová realizace algoritmu lokalizace ohnisek porušování v zatěžovaných vzorcích hornin
Other titles
    Matrix algorithm for foci localisation of loaded rock samples
Author
    Vilhelm, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Technical Computing Prague 2005
Pages
    3
Notes
    Akce: 2005
Thesaurus term
    acoustic emission
    event foci localisation
    loaded rock sample
Keyword
    Algoritmu
    Hornin
    Lokalizace
    Maticová
    Ohnisek
    Porušování
    Realizace
    Vzorcích
    Zatěžovaných
Abstract (in czech)
   Pro lokaci ohnisek dějů ultrazvukové emise ze zatěžovaných horninových vzorků je navržena a testována úprava algoritmu Grid Search Metod, která využívá maticové operace, a tak je dosaženo výrazné urychlení výpočtů.
Abstract (in english)
   For localisation of acoustic events from loaded rock samples a modification of Grid Search Algorithm based on matrix operations is realized and tested.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012