Record details

Title
    Mature cave systems in salt and their evolution under sea-level oscillations and salt diapir uplif (Persian gulf, Iran)
Author
    Bosák, Pavel
    Bruthans, J.
    Filippi, Michal
    Zare, M.
Conference
    International Conference on Geomorphology (6.) - Geomorphology in regions of environmental contrasts (07.09.2005-11.09.2005 : Zaragoza, Španělsko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sixth International Conference on Geomorphology - Geomorphology in regions of environmental contrasts : Abstract volume
Pages
    s. 422-422
Notes
    Projekt: IAB301110501, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Rozvinuté jeskynní systémy v soli a jejich evoluce během oscilace mořské hladiny a výstupu solného diapiru (Perský záliv, Írán)
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    cave
    salt
    sea-level oscillations
Keyword
    Cave
    Diapir
    Evolution
    Gulf
    Iran
    Mature
    Oscillations
    Persian
    Salt
    Sea-level
    Systems
    Uplif
Abstract (in czech)
   Rozvinuté jeskynní systémy v soli a jejich evoluce během oscilace mořské hladiny a výstupu solného diapiru (Perský záliv, Írán).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012