Record details

Title
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
Statement of responsibility
    Andrzej Traczyk, Zbyněk Engel
Other titles
    The maximum extent of continental ice sheets at the foot of Ořešník and Poledník in the northern slope of the Jizerské hory Mountains
Author
    Engel, Zbyněk, 1972-
    Traczyk, Andrzej
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 111, č. 2
Pages
    s. 141-151
Year
    2006
Notes
    5 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    eroze glaciální
    glaciální modelace
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    periglaciální jevy
    pohoří
    reliéf
    zvětrávání selektivní
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Jizerské hory (Česko a Polsko)
Keyword
    Dosah
    Hor
    Jizerských
    Kontinentálního
    Maximální
    Ořešníku
    Poledníku
    Severním
    Svahu
    úpatí
    Zalednění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012