Record details

Title
    Mazuelloids from the lower Silurian of the Prague Basin (Barrandian, Bohemian Massif)
Statement of responsibility
    Pavel Dufka
Author
    Dufka, Pavel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 4
Pages
    s. 233-238
Year
    1991
Notes
    4 pl.
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    Barrandien
    llandovery
    Mazueloidi
    mikrofosílie
    nálezy
    popis organismu
    pražská pánev
    problematica
    silur
    wenlock
Geographical name
    Čechy střední
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Barrandian
    Basin
    Bohemian
    Lower
    Massif
    Mazuelloids
    Prague
    Silurian
Abstract (in czech)
   V llandoveru a wenlocku pražské pánve byly spolu spolu s acritarchami nalezeny organicky zachované mikrofosílie, které se stavbou schránky podobají fosfatickým mikrosférám skupiny mazueloida Aldrigue and Armstrong. Bylo popsáno devět morfologických forem těchto fosílií
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012