Record details

Title
    Measured versus simulated transients of temperature logs - a test of borehole climatology
Author
    Majorowicz, J.
    Šafanda, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Geophysics and Engineering
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 4
Pages
    s. 291-297
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Měřená versus simulovaná nestacionární složka teplotních profilů - test metody určování změn klimatu z měření teploty ve vrtech
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    borehole temperatures
    climatic warming
    heat flow
Keyword
    Borehole
    Climatology
    Logs
    Measured
    Simulated
    Temperature
    Test
    Transients
Abstract (in czech)
   Referujeme o výsledcích opakovaných teplotních karotáží ve dvou vrtech situovaných v západokanadské sedimentární pánvi - ve střední Albertě a na jihu středního Saskatchevanu. Vrty byly proměřeny třikrát v časovém rozpětí 1986 - 2004.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013