Record details

Title
    Measurements and seismic effects of vibrations caused by urban tunneling
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Conference
    ITA-AITES Tunnel Congress (33. : 05.05.2007-10.05.2007 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Underground space the 4th Dimension of Metropolises. Proceedings of the 33rd ITA-AITES World Tunnel congress
Pages
    S. 481-485
Notes
    Projekt: AACBU38-05, GA ČBÚ, CZ
    Překlad názvu: Měření a seizmický efekt vibrací vyvolaný tunelováním v městské zástavbě
    Rozsah: 5 s. : CD
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    seismic effect
    urban tunneling
Keyword
    Caused
    Effects
    Measurements
    Seismic
    Tunneling
    Urban
    Vibrations
Abstract (in czech)
   Tento článek popisuje experimentální seismická měření během výstavby podzemních prostor. Nejintenzivnější seismický efekt byl vyvolán při používání trhacích prací jako součástí technologického procesu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012