Record details

Title
    Measurements of seismic vibrations induced by Quarry blasts at the Mostecká basin
Author
    Kaláb, Zdeněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej
Vol./nr.
    -, č. 271
Pages
    s. 49-58
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Měření seizmických vibrací vyvolaných odstřely v povrchovém lomu v Mostecké pánvi
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    quarry blast
    seismic vibration
    slope stability
Keyword
    Basin
    Blasts
    Induced
    Measurements
    Mostecká
    Quarry
    Seismic
    Vibrations
Abstract (in czech)
   V příspěvku jsou představena měření seizmických projevů odstřelů v povrchovém lomu, která byla provedena v Mostecké pánvi. Získané záznamy vlnových obrazů mají zcela netypický průběh s významnou skupinou povrchových vln. K vysvětlení tohoto jevu je vysloveno několik hypotéz.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012