Record details

Title
    Mechanical and fracture properties of R-glass reinforced composites with pyrolysed polysiloxane resin as a matrix
Author
    Bednářová, D.
    Černý, Martin
    Dusza, J.
    Glogar, Petr
    Rudnayová, E.
Conference
    International conference on fractography of advanced ceramics (2. : 03.10.2005-06.10.2005 : Stará Lesná, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Key Engineering Materials
Vol./nr.
    Roč. 290, -
Pages
    s. 344-347
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA106/02/0177, GA ČR
    Projekt: KSK2067107, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Mechanické a lomové vlastnosti kompozitů vyztužených vlákny R-skla s matricí z pyrolyzované polysiloxanové pryskyřice
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    glass fiber reinforcement
    pyrolysed polysiloxane resins
    unidirectional composite
Keyword
    Composites
    Fracture
    Matrix
    Mechanical
    Polysiloxane
    Properties
    Pyrolysed
    R-glass
    Reinforced
    Resin
Abstract (in czech)
   Byly studovány mechanické a lomové vlastnosti kompozitů vyztužených vlákny R-skla s různými polysiloxanovými pryskyřicemi jako matricí. Je diskutován vzhled lomových ploch vzniklých při ohybové zkoušce za pokojové a zvýšené teploty.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012