Record details

Title
    Mechanical and fracture properties of basalt fibre reinforced composites
Author
    Černý, Martin
    Glogar, Petr
    Sucharda, Zbyněk
    Tolde, Z.
Conference
    Fractography 2006 (15.10.2006-18.10.2006 : Stará Lesná, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings of the Conference Fractography 2006
Pages
    s. 423-426
Notes
    Projekt: GA106/05/0817, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Mechanické a lomové vlastnosti kompozitů vyztužených čedičovými vlákny
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    basalt fibre
    polysiloxane resin
    pyrolysis
Keyword
    Basalt
    Composites
    Fibre
    Fracture
    Mechanical
    Properties
    Reinforced
Abstract (in czech)
   Laboratorně byly připraveny kompozity jednosměrně vyztužené čedičovými vlákny s matricí odvozenou pyrolýzou (650 nebo 750°C) polysiloxanových pryskyřic. Byly měřeny jejich elastické vlastnosti a ohybová pevnost. U vzorků dodatečně vystavených působení horkého vzduchu byla studována degradace pevnosti a charakter lomových ploch.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012