Record details

Title
    Mechanical behavior of polysiloxane matrix - based composite reinforced with basalt fibres at elevated temperatures
Author
    Černý, Martin
    Glogar, Petr
    Sucharda, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 4
Pages
    s. 399-406
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA106/05/0817, GA ČR
    Překlad názvu: Kompozitní materiály vyztužené čedičovými vlákny s pyrolyzovanou polysiloxanovou matricí
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    basalt fibre
    composite
    mechanical behaviour
Keyword
    Basalt
    Based
    Behavior
    Composite
    Elevated
    Fibres
    Matrix
    Mechanical
    Polysiloxane
    Reinforced
    Temperatures
Abstract (in czech)
   Byly studovány kompozity jednosměrně vyztužené čedičovými vlákny s matricí připravenou částečnou pyrolýzou (při 650 - 750°C) z komerčně dostupných polysiloxanových prekurzorů. Kompozity pyrolyzované při 650°C mají nejlepší mechanické vlastnosti při pokojové teplotě. Jejich použití v běžném prostředí je možné až do 550°C, ale je třeba počítat s jistým poklesem pevnosti a lomové houževnatosti, k nimž dochází již při krátkodobé expozici v horkém vzduchu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012