Record details

Title
    Mechanical properties of basalt fiber reinforced composites prepared by partial pyrolysis of a polymer precursor
Author
    Černý, Martin
    Glogar, Petr
    Sucharda, Zbyněk
Conference
    International Symposium on Advanced Composites (6. : 16.05.2007-18.05.2007 : Corfu, Řecko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Composite Materials
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 9
Pages
    s. 1109-1120
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA106/05/0817, GA ČR
    Překlad názvu: Mechanické vlastnosti kompozitů vyztužených čedičovými vlákny připravených částečnou pyrolýzou polymerního prekurzoru
    Rozsah: 12 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    basalt fiber
    composite
    polysiloxane
Keyword
    Basalt
    Composites
    Fiber
    Mechanical
    Partial
    Polymer
    Precursor
    Prepared
    Properties
    Pyrolysis
    Reinforced
Abstract (in czech)
   Tepelně odolné kompozity vyztužené dlouhými čedičovými vlákny byly připraveny částečnou pyrolýzou (při 650-750°C v dusíku) jejich prekurzorů - kompozitů s polysiloxanovou matricí. Byly změřeny jejich ohybová pevnost, Youngův a smykový modul.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012