Record details

Title
    Mechanical properties of basalt fibre reinforced composites prepared by partial pyrolysis of a polymer precursor
Author
    Černý, Martin
    Glogar, Petr
    Sucharda, Zbyněk
Conference
    International Symposium on Advanced Composites (6. : 16.05.2007-18.05.2007 : Corfu, Řecko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Composites and Applications for the New Millenium
Pages
    045
Notes
    Projekt: GA106/05/0817, GA ČR
    Překlad názvu: Mechanické vlastnosti kompozitů vyztužených čedičovými vlákny připravených částečnou pyrolýzou polymerního prekurzoru
    Rozsah: 6 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    basalt fibre
    composite
    mechanical properties
Keyword
    Basalt
    Composites
    Fibre
    Mechanical
    Partial
    Polymer
    Precursor
    Prepared
    Properties
    Pyrolysis
    Reinforced
Abstract (in czech)
   Tepelně odolné kompozity vyztužené dlouhými čedičovými vlákny byly připraveny částečnou pyrolýzou kompozitů a polysiloxanovou matricí. Jejich ohybová pevnost byla 620-820 MPa nebo 405-540 MPa pro kompozity pyrolyzované do 650°C nebo 750°C. Youngův modul a tahový modul z rezonančních měření dosahoval 50-80 GPa, smykový modul 10-22 MPa. Po expozici v horkém vzduchu (při 650 nebo 750°C) ohybová pevnost kompozitů klesla a lom se stal křehkým.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012