Record details

Title
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
Statement of responsibility
    Jaroslav Vydra
Other titles
    Mechanical properties of the roff sandsstones at Kladno 2 Coalmine
Author
    Vydra, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 10
Pages
    s. 395-398
Year
    1994
Notes
    2 obr., 1 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    ekologie
    laboratorní zkoušky hornin
    oblast středočeského permokarbonu
    pískovce
    průvodní jevy
    seizmologie
    uhelná sloj
    vlastnosti mechanické
    zkouška laboratorní
Subject category
    důlní otřes
    likvidace důlních děl
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kladno
Keyword
    Dolu
    Kladno
    Mechanické
    Nadložních
    Pískovců
    Vlastnosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012