Record details

Title
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2
Author
    Vydra, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    č. 10
Pages
    s. 395-399
Year
    1994
Notes
    Projekt: GA205/93/2346, GA ČR
Keyword
    Dolu
    Kladno
    Mechanické
    Nadložních
    Pískovců
    Vlastnosti
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012