Record details

Title
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
Statement of responsibility
    Kamil Zágoršek, Katarína Holcová
Other titles
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Author
    Holcová, Katarína
    Zágoršek, Kamil
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 49, mimoř. č.
Pages
    s. 81-83
Year
    2003
Notes
    4 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    502
    55(1)
    562/569
Conspectus category
    502
Subject group
    baden
    biostratigrafie
    Bryozoa
    chráněná geologická lokalita
    diverzita druhová
    Foraminifera
    karpatská neogenní předhlubeň
    lokalita fosiliferní
    miocén-střední
    ochrana přírody
    paleoekologie
    paleontologie
    prostředí energeticky slabé
    prostředí útesové
    taxon koloniální
    terciér
    vápenec
Geographical name
    ČR-Morava
    Podbřežice (Vyškov, Vyškov)
Keyword
    Bohaté
    Jižní
    Mechovkami
    Moravy
    Sedimenty
    Třetihorní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012