Record details

Title
    Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
Author
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Zágoršek, Kamil
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Paleontologická konferencia, Sborník abstraktov
Pages
    3
Keyword
    Karpatská
    Mechovkový
    Miocén
    Předhlubeň
    VK-1
    Vranovice
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014