Record details

Title
    Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
Other titles
    Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
Author
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Zagoršek, Kamil
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    .Paleontologická konferencia - Zborník abstraktov
Pages
    4
Notes
    Akce: 2007/06/15 ; Bratislava
Thesaurus term
    Bryozoa, Lower Badenian, Carpathian Foredeep
Keyword
    Karpatská
    Mechovkový
    Miocén
    Předhlubeň
    VK-1
    Vranovice
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Diverzita a množství mechovek v sedimentem spodního badenu v rámci vrtu VK-1 Vranovice odpovídá okolním lokalitám s vyjímkou určité partie vrtu (hl. 35,0 m). Jejich nabohacení v této části vrtu lze interpretovat jako "mechovkový event".
Abstract (in english)
   Abundant relics of Bryozoa were recognized within the Lower Badenian deposits of the drill hole VK-1 Vranovice. This can be interpreted as "Bryozoa event".
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012