Record details

Title
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
Statement of responsibility
    Mojmír Hrádek
Author
    Hrádek, Mojmír, 1938-
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Pages
    s. 55-59
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Megaforms of oval patterns in granites of the Bohemian Massif
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.4
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    diapir
    geomorfologie
    granit
    intruze
    konference
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    měření geofyzikální
    moldanubický pluton
    morfostruktura
    reliéf
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Českomoravská vrchovina (Česko)
Keyword
    Českého
    Granitech
    Masívu
    Megatvary
    Oválného
    Půdorysu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012