Record details

Title
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
Statement of responsibility
    Michal Fillipi
Other titles
    Melanophlogite - rare polymorph of silica and its second occurrence in the Czech Republic
Author
    Fillipi, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    s. 120-130
Year
    2002
Notes
    4 obr., 12 fot., 6 tab., 40 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    historie
    krystalová struktura
    lokalita mineralogická
    melanoflogit
    mineralogie topografická
    polymorfie
    skupina SiO2
    složení chemické
    vulkanity Českého středohoří
    výzkum
Geographical name
    ČR-Čechy
    Korozluky (Most)
Keyword
    České
    Druhý
    Hmoty
    Melanoflogit
    Polymorf
    Republice
    SiO2
    Výskyt
    Vzácný
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012