Record details

Title
    Melilitic and melilite-bearing subvolcanic rocks from the Ploučnice river region, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych, Pavel Povondra, Jozef Rutšek, Edvín Pivec
Other titles
    Melilitické a melilit obsahující subvulkanické horniny z oblasti horní Ploučnice v severních Čechách
Author
    Pivec, Edvín
    Povondra, Pavel, 1924-
    Rutšek, Jozef
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 1988, no. 2
Pages
    p. 195-231
Year
    1989
Notes
    9 obr., 10 foto, 2 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    česká křídová pánev
    geochemie magmatických hornin
    struktury a textury vyvřelých a metamorfovaných hornin
    žilné horniny "bez křemene" a foidů
Keyword
    Czechoslovakia
    Melilite-bearing
    Melilitic
    Ploučnice
    Region
    River
    Rocks
    Subvolcanic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012