Record details

Title
    Mellilite from melilitolites, polzenites and cognate rocks from Ploučnice River region, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Edvín Pivec, Jaromír Ulrych, Pavel Povondra, Jozef Rutšek
Other titles
    Melility melilitolitů, polzenitů a příbuzných hornin z oblasti povodí Ploučnice, Československo
Author
    Pivec, Edvín
    Povondra, Pavel, 1924-
    Rutšek, Jozef
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    No. 4
Pages
    s. 459-468
Year
    1989
Notes
    4 fot., 1 tab., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    analýza hornin
    ankaratrit
    České středohoří
    horniny vulkanické
    krystalochemie
    krystaly
    lamprofyry
    melilit
    melilitolit
    polzenit
    sorosilikáty
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Severočeský kraj
Keyword
    Cognate
    Czechoslovakia
    Melilitolites
    Mellilite
    Ploučnice
    Polzenites
    Region
    River
    Rocks
Abstract (in czech)
   Melility popsané v předložené práci pocházejí ze subvulkanických melilitických a melilit obsahujících hornin zahrnujících melilitolit, mikromelilitolit, polzenit s.s. a ankaratrit. Melilit se vyskytuje v těchto horninách v množství od 4 do 36 objemu. Tvoří lištovité idiomorfní až hypidiomorfní fenokrysty a mikrofenokrysty; v melilitolitech bývá ve formě často rozlomených lišt, v ankaratritech je součástí základní hmoty. Uzavírání melilitu olivínem v melilitolitu svědčí o jeho krystalizaci v ranné fázi vývoje horniny. Přítomnost gehlenitové složky dokazuje krystalizaci z magmatu chudého SiO2, s přebytkem hliníku obohaceného v důsledku kontaminace magmatu během výstupu korovým materiálem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012