Record details

Title
    Mercury deposition/accumulation rates in the vicinity of a lead smelter as recorded by a peat deposit
Author
    Ettler, V.
    Hojdová, Maria
    Mihaljevič, M.
    Navrátil, Tomáš
    Rohovec, Jan
    Strnad, L.
    Šebek, O.
    Zuna, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Atmospheric Environment
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 24
Pages
    s. 5968-5977
Year
    2008
Notes
    Projekt: GP526/07/P170, GA ČR
    Překlad názvu: Depozice a akmuluace rtuti zaznamenana v raselinnem profilu v blizkosti huti zpracovavjici rudy olova
    Rozsah: 10 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    deposition
    historical record
    mercury
    Pb Smelter,
    peat
Keyword
    Deposit
    Deposition/accumulation
    Lead
    Mercury
    Peat
    Rates
    Recorded
    Smelter
    Vicinity
Abstract (in czech)
   Historická i současná úroveň depozice Hg v oblasti Příbramska byla rekonstruována ze záznamu v rašeliném profilu. Nejvyšší hodnoty akumulace Hg byly zjištěny v rozmezí vzorků odpovídajících šedesátým až osmdesátým letem minulého století, kdy hodnoty akumulace dosahovaly až 226 mg/m2/rok.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012