Record details

Title
    Metaautunit z Litic nad Orlicí
Statement of responsibility
    Petr Pauliš, Jiří Mazuch
Author
    Mazuch, Jiří
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 311-312
Year
    2001
Notes
    1 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    fosforečnany
    granodiorit
    lokalita mineralogická
    lom
    mineralogie topografická
    minerály uranu
    západosudetská oblast
Geographical name
    ČR-Čechy
    Litice nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
Keyword
    Litic
    Metaautunit
    Orlicí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012