Record details

Title
    Metabasites from the drill hole Cheb HV-18, West Bohemian Saxothuringian region
Statement of responsibility
    Zdeněk Vejnar
Author
    Vejnar, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 4
Pages
    s. 201-213
Year
    1991
Notes
    2 obr., 2 tab., 9 diag.
Subject group
    analýza hornin
    analýza stopových prvků
    bazika
    metamorfika
    mobilita
    profil vrtný
    sasko-vogtlandská zóna
Geographical name
    Cheb
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Bohemian
    Cheb
    Drill
    Hole
    HV-18
    Metabasites
    Region
    Saxothuringian
    West
Abstract (in czech)
   Metabazity z uvedeného vrtu mají složení subalkalických tholeiitů a jsou obohaceny inkompatibilními prvky a lehkými vzácnými zeminami. Odpovídají tholeiitům oceánských ostrovů, popř.obdobným horninám riftu na tenké kontinentální kůře. Jsou popsány jejich petrografické typy a uvedeny geochemické charakteristiky. Studované tholeiitické horniny jsou podobné metabasitům Smrčin a amfibolitům ze severní části zóny Erbendorf-Vohenstrauss, od ostatních blízkých metabazitů se výrazně liší
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012